img_01

Bistandsforum skal inspirere ressurspersoner til å
bruke sine evner til nytte for andre mennesker!

Om Bistandsforum:

• Non profitt organisasjon for initiering av sosialt ansvar
• Basert på frivillige ressurser
• Arena hvor bedrifter, foreninger og individer møter bistandsaktører
• Arena hvor næringsliv møter bistandsaktører
• Et dynamisk forum hvor nye ideer kan presenteres og diskuteres

Rolle:

Bistandsforum samler ikke inn penger, tar ikke imot pengegaver eller driver egne bistandstiltak, men forsøker å inspirere samt legge til rette for utvikling av tiltak gjennom å lede ressurser sammen.

Hvordan:

Bistandsforum har til hensikt å forene bedrifter, organisasjoner og individer som er interesserte i bistandsarbeid, slik at disse kan krysse hverandres ressurser og ekspertise for å danne det nødvendige grunnlag for utvikling av ønskede tiltak.

Initiativtakers motivasjon:

Vi har lenge søkt etter en plass der en regelmessig kan møtes for å diskutere bistand og humanitært arbeid. Aktuelle kandidater er både innenlands og utenlands, med ressurser som på en eller annen måte enten driver bistandsarbeid, ønsker å drive eller engasjere seg i bistandsarbeid - for å kunne motta råd, tips, støtte og samarbeid. I Bistandsforum ønsker vi å knytte ressurser med forskjellig bakgrunn sammen slik at bistandsinteresserte lettest mulig kan komme i gang med sitt arbeid.

Mål:

• Å gjøre flest mulig bedrifter, foreninger og individer til ansvarsfulle sosiale entreprenører • Å inspirere, belønne og promotere bedrifter som yter bistand

For hvem:

For alle som er interesserte i bistandsarbeid

Ressurstreff:

Bistandsforum vil holde regelmessige møter for alle interesserte